Số văn bản:
3002/TCT-CS
Trích yếu:Về chính sách thuế TNDN đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục.
Ngày ban hành:
28/07/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế TNDN