Số văn bản:
3067/TCT-CS
Trích yếu:Về miễn tiền thuê đất đối với hộ nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp phải chuyển sang thuê đất
Ngày ban hành:
03/08/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế sử dụng đất