Số văn bản:
3630/TCT-KK
Trích yếu:Về việc chứng từ thu quỹ phòng chống thiên tai
Ngày ban hành:
26/09/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế khác