Số văn bản:
3711/TCT-CS
Trích yếu:Về thời điểm lập hóa đơn
Ngày ban hành:
08/09/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ