Số văn bản:
41/NQ-CP
Trích yếu:Về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam
Ngày ban hành:
26/05/2016
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Loại:
Nghị quyết
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế