Số văn bản:
4706/TCT-DNL
Trích yếu:Về việc chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động
Ngày ban hành:
26/11/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế TNDN