Số văn bản:
5032/TCT-CS
Trích yếu:Về chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài
Ngày ban hành:
26/11/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế TNDN