Số văn bản:
5353/TCT-CS
Trích yếu: Về trả lời chính sách thuế
Ngày ban hành:
17/12/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế