Số văn bản:
5361/TCT-DNNCN
Trích yếu:Về khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động
Ngày ban hành:
27/12/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế