Số văn bản:
5426/TCT-CS
Trích yếu:về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Ngày ban hành:
21/12/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế TNDN