Số văn bản:
68/2020/NĐ-CP
Trích yếu:về sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 của Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
Ngày ban hành:
24/06/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Loại:
Nghị định
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế