Số văn bản:
75/2016/TT-BTC
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 1 thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Ngày ban hành:
24/05/2016
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Thông tư
Sắc thuế:
Phí và lệ phí