Số văn bản:
812/QĐ-BLĐTBXH
Trích yếu:Về việc công bố thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội
Ngày ban hành:
01/06/2017
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Khác
Nhập tay:

Loại:
Văn bản khác
Sắc thuế:
Thuế khác