Số văn bản:
860/BHXH-BT
Trích yếu:Về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Khác
Nhập tay:
Bảo hiểm xã hội
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế khác