Số văn bản:
CV_5258_TCT-QLN
Trích yếu:Về đôn đốc tiền thuế nợ
Ngày ban hành:
10/12/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế