Thông báo


Cập nhật chính sách Thuế tại Hà Nội ngày 13/3/2018:

27/3/2018
Lưu ý trong khai quyết toán thuế năm 2017, về khấu trừ, hoàn thuế GTGT, hóa đơn chứng từ và nội dung mới theo Nghị định 146/2017/NĐ-CP


Cập nhật chính sách thuế mới tại Đồng Nai tháng 3 năm 2018

27/3/2018
Lưu ý trong khai quyết toán thuế năm 2017; thực hiện thuế GTGT, hóa đơn chứng từ và quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết


Thông báo v/v tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016

14/7/2016
Thực hiện Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Quyết định số 1042/QĐ-TCT ngày 13/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016.
Thông báo về thời gian, địa điểm thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015

1/8/2015
Hội đồng thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015 thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015 như sau:


Thông báo Kết quả kiểm tra tổ chức, hoạt động của Hội Tư vấn thuế Việt Nam năm 2015

10/7/2015
Ngày 17 tháng 6 năm 2015 Đoàn Kiểm tra của Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra tại Hội Tư vấn thuế Việt Nam. Trên cơ sở kết quả kiểm tra ngày 3/7/2015, Bộ Nội Vụ đã ban hành công văn số 2907/BNV-TCPCP về việc thông báo Kết quả kiểm tra tổ chức, hoạt động của Hội năm 2015.
VTCA tổ chức buổi hội thảo: Các giải pháp đột phá của Chính phủ Việt Nam về cải thiện môi trường đầu tư, Thuế đối với các doanh nghiệp FDI và Nhật Bản

10/6/2015
Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những giải pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, các thủ tục hành chính thuế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức buổi Cập nhật các chính sách thuế mới áp dụng từ năm 2015 và quản lý rủi ro về Thuế, nội dung cập nhật sẽ được trình bày bằng tiếng Nhật tại 2 địa bàn Hà Nội và HCM


VTCA thông báo ĐỊA ĐIỂM lớp Thanh Tra Thuế ngày 29/5/2015

26/5/2015
VTCA thông báo ĐỊA ĐIỂM lớp Thanh Tra Thuế ngày 29/5/2015


Thông báo v/v tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015

20/5/2015
Thực hiện Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Quyết định số 771/QĐ-TCT ngày 23/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015.


VTCA thông báo HOÃN mở lớp Hướng dẫn mẫu khai quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 25/03/2015

24/3/2015
VTCA thông báo HOÃN mở lớp Hướng dẫn mẫu khai quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 25/03/2015


VTCA giới thiệu sách KẾ TOÁN mới

26/2/2015
Hội Tư vấn thuế Việt Nam có bán Bộ sách Chế độ kế toán doanh nghiệp (áp dụng cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ) - Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính


VTCA thông báo HOÃN mở lớp Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 06/02/2015

3/2/2015
Hội Tư vấn thuế Việt Nam thông báo về việc HOÃN mở lớp Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 06/02/2015


VTCA mở lớp Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 06/02/2015

29/1/2015
VTCA mở lớp Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 06/02/2015


VTCA mở lớp lưu ý trong kê khai thuế GTGT, chi phí tính thuế TNDN năm 2014 và cập nhật chính sách thuế mới năm 2015 tại Hồ Chí Minh

29/1/2015
VTCA mở lớp lưu ý trong kê khai thuế GTGT, chi phí tính thuế TNDN năm 2014 và cập nhật chính sách thuế mới năm 2015 tại Hồ Chí Minh vào ngày 7/2/2015


VTCA thông báo về việc nhận cập nhật hướng dẫn chính sách thuế tại doanh nghiệp

26/1/2015
Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các nội dung mới đang có hiệu lực của chính sách thuế GTGT, TNDN, TNCN, Hóa đơn chứng từ; giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực thi, Hội Tư vấn thuế Việt Nam nhận cập nhật hướng dẫn cho cán bộ của các doanh nghiệp có nhu cầu


Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm: “Giải pháp nhằm phát triển đại lý thuế Việt Nam” vào ngày 12/12/2014

27/11/2014
Nhằm triển khai các giải pháp của Chính phủ và Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020 của Bộ tài chính đồng thời tạo một diễn đàn thảo luận thực trạng hoạt động của các Đại lý Thuế và các biện pháp đẩy mạnh sự phát triển Đại lý Thuế, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm: “Giải pháp nhằm phát triển đại lý thuế Việt Nam”.


VTCA tổ chức lớp cập nhật chính sách thuế mới bằng Tiếng Anh

7/10/2014
In efforts to assist members and businesses staying abreast of Vietnam’s changing tax environment, VTCA is pleased to organise this 2014 Tax Update, to be presented by distinguished speakers who are tax practitioners and members of VTCA, and chaired by Madame Nguyen Thi Cuc (VTCA’s President and former Deputy General Director of General Department of Taxation).


VTCA mở lớp BD nghiệp vụ thuế chuyên sâu, ôn thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại Hà Nội ngày 20/10/2014 và Tp Hồ Chí Minh ngày 3/11/2014

22/9/2014
Để giúp các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ dự kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dự kiến tổ chức vào tháng 12/2014 và các cá nhân đang làm công tác kế toán, tài chính, thuế tại các tổ chức sản xuất kinh doanh, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyên sâu về hệ thống chính sách thuế, cập nhật những quy định mới cũng như về biểu mẫu kê khai nộp thuế, hoàn thuế,


THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2014

11/9/2014
Ngày 10/9/2014, Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ (HNDV) làm thủ tục về thuế năm 2014 Tổng Cục Thuế đã ban hành thông báo số 01/TB-HĐT về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ HNDV làm thủ tục về thuế


VTCA mở lớp hướng dẫn rà soát kê khai thuế, thực hiện điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế trước khi thanh tra, kiểm tra tại Hà Nội ngày 13/92014 và Hồ Chí Minh ngày 18/9/2014

18/8/2014
VTCA mở lớp hướng dẫn rà soát kê khai thuế, thực hiện điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế trước khi thanh tra, kiểm tra tại Hà Nội ngày 13/92014 và Hồ Chí Minh ngày 18/9/2014


VTCA tổ chức lớp cập nhật điểm mới nhất về thuế GTGT, HĐCT và thuế TNDN áp dụng từ năm 2014 tại Quận Nam Từ Liêm ngày 28/8/2014

11/8/2014
VTCA tổ chức lớp cập nhật điểm mới nhất về thuế GTGT, HĐCT và thuế TNDN áp dụng từ năm 2014 nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm nắm bắt đầy đủ các quy định mới, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, đồng thời tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế


VTCA phối hợp với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tổ chức lớp cập nhật các chính sách thuế TNDN mới áp dụng từ năm 2014

8/8/2014
Ngày 01/8/2014, Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã gửi công văn số 72/HTVT-VP thông báo Hội tư vấn thuế Việt Nam phối hợp với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tổ chức lớp cập nhật các chính sách thuế TNDN mới áp dụng từ năm 2014.


VTCA – hành trình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ II (2013-2018) 6 tháng đầu năm 2014 - Kết quả đáng khích lệ

28/7/2014
Với tinh thần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội BCH Hội tư vấn thuế nhiệm kỳ II, ngay từ những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014, Hội đã hoạt động tích cực toàn diện và đạt được kết quả khả quan tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác hội viên, tuyên truyền cập nhật hướng dẫn chính sách thuế mới, tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, chế độ pháp luật thuế.
VTCA mở lớp kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế ngày 12/7/2014 tại Đồng Nai

3/7/2014
Nhằm giúp phòng tránh và hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót nêu trên, đồng thời xử lý chính xác và hiệu quả các vướng mắc, sai sót mà doanh nghiệp gặp phải, Hội Tư Vấn thuế Việt Nam tổ chức lớp phổ biến kinh nghiệm về “PHÒNG NGỪA RỦI RO CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ” vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 7 năm 2014 tại Biên Hòa, Đồng Nai


VTCA mở lớp hướng dẫn nội dung mới về thuế GTGT, TNDN, hóa đơn chứng từ & kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế ngày 25, 26/7/2014 tại Tp Hải Phòng

3/7/2014
Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế; công việc của doanh nghiệp khi chấp hành quyết định thanh, kiểm tra, chuẩn bị, giải trình, kiến nghị ... trước khi ký biên bản thanh , kiểm tra., giảm thiểu tối đa sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức 02 lớp: (1) Hướng dẫn nội dung m