Cục Thuế Vĩnh Long: Công khai thông tin 142 doanh nghiệp nợ thuế

03/24/2020 04:16:14 PM
Cục Thuế Vĩnh Long vừa công khai thông tin 142 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn còn nợ đọng hơn 222 tỷ đồng tiền thuế, tính đến ngày 29/2/2020.
danh sách nợ thuế
Danh sách DN nợ thuế Cục Thuế Vĩnh Long vừa công khai. Ảnh: T.N

 

Để thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020, một trong những giải pháp chính Cục Thuế Vĩnh Long đề ra là quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đi đôi với đó là tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng; thực hiện rà soát, phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế…

Theo đó, Cục Thuế Vĩnh Long đã giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2020 cho các chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố, các phòng chức năng và cán bộ, công chức bám sát thực hiện.

Để đôn đốc doanh nghiệp (DN) hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn nợ đọng với ngân sách nhà nước, Cục Thuế Vĩnh Long và các chi cục thuế trực thuộc sẽ thường xuyên công khai thông tin DN còn nợ đọng tiền thuế, tiền phạt đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Ngày 19/3/2020 mới đây, Cục Thuế Vĩnh Long đã thực hiện công khai thông tin 142 DN trên địa bàn còn nợ đọng hơn 222 tỷ đồng tiền thuế, trên cổng thông tin của cục thuế. DN có số nợ lớn nhất trong danh sách vừa bị công khai là Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Vân (mã số thuế: 1500382662) nợ hơn 59,5 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty TNHH thương mại Thủy sản Vĩnh Long (mã số thuế: 1500453352) nợ hơn 23,2 tỷ đồng; Doanh nghiệp tư nhân Ánh Dung (mã số thuế: 1500363035) nợ hơn 18 tỷ đồng; Công ty CP tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân Mê Kông (mã số thuế: 1500419591) nợ hơn 16 tỷ đồng; Công ty TNHH Tân Mai (mã số thuế: 1500441149) nợ hơn 14 tỷ đồng…/.

 

Theo Thời báo Tài chính