Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tiếp đoàn Đại lý Thuế Busan Hàn Quốc ngày 12/02/2019

02/13/2019 08:51:19 AM
Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tiếp đoàn Đại lý Thuế Busan Hàn Quốc ngày 12/02/2019 trao đổi hợp tác về việc phát triển nghề nghiệp Đại lý Thuế giữa hai Hiệp Hội VTCA và KACPTA.

Bên cạnh đó, phía bạn mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với các Đại lý Thuế địa phương của Việt Nam như Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội nhằm phát triển ngành nghề Đại lý Thuế của hai nước Việt - Hàn.

Từ 15/10- 18/10/2019 Hội Nghị thường niên AOTCA sẽ được tổ chức tại Busan Hàn Quốc. Bạn mong muốn VTCA và nhiều Đại lý thuế Việt Nam đến Hàn Quốc và tham dự Hội nghị này và thăm Hội Đại lý Thuế Busan.
Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc đã gửi lời cám ơn đến Hội Đại lý Thuế Busan và cam kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Hội. 
Hẹn gặp lại tại Hội nghị thường niên AOTCA tháng 10/2019 tại Busan-Hàn Quốc.

Một số hình ảnh: