banner vtca

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CẬP NHẬT KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

16/7/2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CẬP NHẬT

KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

Căn cứ quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC về quản lý hành nghề làm thủ tục về thuế và Quy chế tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản số 012021/GXN-TCT ngày 16/7/2021 xác nhận Hội Tư Vấn thuế Việt Nam đủ điều kiện tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Theo Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề địch vụ làm thủ tục về thuế năm 2021 do Tổng cục Thuế ban hành tại Quyết định số 812/QĐ-TCT ngày 11/6/2021, nhân viên đại lý thuế, người đăng ký hành nghề làm thủ tục về thuế cần có tối thiểu 24 giờ cập nhật kiến thức trong một năm. Trong đó:

          Cập nhật kiến thức pháp luật về thuế, phí, lệ phí: 8 giờ

          Cập nhật kiến thức pháp luật về quản lý thuế: 12 giờ

          Cập nhật kiến thức pháp luật về kế toán: 4 giờ

(Người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong năm 2020 đăng ký hành nghề trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 thì không bắt buộc phải cập nhật kiến thức).

Hội Tư vấn thuế Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo cập nhật kiến thức từ nay đến hết năm 2021 (trực tiếp hoặc online) để các cá nhân quan tâm bố trí thời gian tham dự, đảm bảo điều kiện hành nghề theo quy định mới.

Kết thúc mỗi lớp học, các cá nhân có chứng chỉ hành nghề sẽ được Hội Tư vấn thuế VN cấp xác nhận số giờ tham dự cập nhật đồng thời tổng hợp danh sách đã cấp xác nhận báo cáo với Tổng cục Thuế để theo dõi và quản lý.

 

Tháng

 

Lớp

 

Nội dung

Thời lượng (giờ)

Thời gian tổ chức

Hình thức cập nhật

Địa điểm tổ chức

07/2021

01

 

1. Cập nhật các quy định của Luật QLT 38/2019;

- Nghị định 126/2020; Thông tư hướng dẫn của BTC;

- Cập nhật quy định mới về quản lý hành nghề đại lý thuế: TT 10/2021/TT-BTC;

- NĐ 52/2021 về gia hạn nộp thuế năm 2021.

 

2. Cập nhật chính sách thuế:

- Quy định mới về thuế GTGT và TNCN:

TT số 43/2021/TT-BTC;

 TT 40/2021/TT-BTC.

- Các văn bản hướng dẫn xử lý cụ thể của BTC, TCT.

- Giải đáp vướng mắc về thuế

08

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

Tuần thứ 3 của tháng 7

 

Online

 

Hà Nội

09/2021

02

 

 

 

 

1. Cập nhật các quy định về quản lý thuế:

- Quy định về hóa đơn, chứng từ: NĐ 123/2020;

Các văn bản hướng dẫn của BTC, TCT.

- Cập nhật quy định mới về xử phạt vi phạm HC về thuế & HĐCT: NĐ 125/2020

- Quản lý thuế giao dịch liên kết: NĐ 132/2020; các văn bản hướng dẫn của BTC, TCT.

- NĐ  57/2021/NĐ-CP ngày 04/6/2021 bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

2. Cập nhật quy định về kế toán doanh nghiệp:

Luật 88/2015; TT 200; TT 132.

- Giải đáp vướng mắc.

08

 

2

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

04

 

Tuần thứ 2 của tháng 9

 

Trực tiếp  và Online

 

Huế hoặc Đà Nẵng

10/2021

03

 

1. Cập nhật các quy định của Luật QLT 38/2019;

- Nghị định 126/2020; TT hướng dẫn của BTC;

- Cập nhật quy định mới về quản lý hành nghề đại lý thuế: TT 10/2021/TT-BTC;

- Quản lý thuế giao dịch liên kết: NĐ 132/2020; các văn bản hướng dẫn của BTC, TCT.

 

2. Cập nhật chính sách thuế:

- Quy định mới về thuế GTGT và TNCN:

TT số 43/2021/TT-BTC;

TT số 40/2021/TT-BTC

- Các văn bản hướng dẫn xử lý cụ thể của BTC, TCT.

3. Giải đáp vướng mắc

08

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

Tuần thứ 2 Tháng 10

 

Online (trực tiếp nếu điều kiện cho phép)

 

TP HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2021

 04

 

1. Cập nhật quy định về quản lý thuế theo Luật QLT 38/2019:

- Hướng dẫn thực hành khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế.

- Lưu ý trong quyết toán thuế năm 2021.

2. Cập nhật về chính sách thuế:

- Cập nhật các quy định về thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT.

- Các văn bản hướng dẫn xử lý cụ thể của BTC, TCT.

3. Giải đáp vướng mắc

08

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

2

 

 

2

Tuần thứ 2

Trực tiếp

Hà Nội

12/2021

05

 

1. Cập nhật quy định về quản lý thuế theo Luật QLT 38/2019:

- Hướng dẫn thực hành khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế.

- Lưu ý trong quyết toán thuế năm 2021.

2. Cập nhật về chính sách thuế:

- Cập nhật các quy định về thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT.

- Các văn bản hướng dẫn xử lý cụ thể của BTC, TCT.

3. Giải đáp vướng mắc.

 

08

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Tuần thứ 3

Trực tiếp

Tp HCM