Mở lớp trực tiếp hướng dẫn quyết toán thuế năm 2022 và cập nhật kiến thức thuế năm 2023

02/03/2023 09:28:21 AM

 

- Lớp ngày 16/02/2023 tại TP.HCM: Thời gian đăng ký trước 17h00 ngày 14/02/2023 theo đường link: 

https://docs.google.com/forms/d/1vwD753lZhqUskbVGN56ahRYEmthPPYuOpokgSWcgpJc/edit#settings

- Lớp ngày 22/02/2023 tại TP.HN: Thời gian đăng ký trước 17h00 ngày 20/02/2023 theo đường link:

https://docs.google.com/forms/d/14xSi1itAc_ObloDNVRSxo-19S-yqNiokarwYVWytpww/edit#settings