Năm 2020, Yên Bái đặt mục tiêu thu nội địa đạt 3.300 tỷ đồng

01/09/2020 06:27:01 PM
Năm 2019, tổng thu nội địa do Cục Thuế Yên Bái thực hiện đạt trên 3.258 tỷ đồng, bằng 161% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 109% dự toán phấn đấu UBND tỉnh giao, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018. Năm 2020, đơn vị được UBND tỉnh giao dự toán phấn đấu thu đạt 3.300 tỷ đồng.

Thu nội địa vượt 61% so dự toán pháp lệnh

Ông Nông Xuân Hùng – Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái cho biết, năm 2019, đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh có nhiều thuận lợi; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn đều có bước tăng trưởng khá. Nhờ đó, lũy kế đến 31/12/2019, tổng thu nội địa do cơ quan thuế thực hiện đạt trên 3.258 tỷ đồng, bằng 161% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018 thực hiện.

 thuế yên bái

Ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái (đứng giữa, hàng trên) nhận phần thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách do lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao.

 

Cũng theo đại diện Cục Thuế Yên Bái, năm 2019, hầu hết tất cả các chỉ tiêu thu trên địa bàn đều được cục và các đơn vị trực thuộc thu đạt và vượt so với dự toán tỉnh giao. Đáng chú ý, có 4 chỉ tiêu thu đơn vị thực hiện đạt từ 130% dự toán trở lên. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài đạt 139%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 185%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 190%; thu khác ngân sách đạt 312%.

Có được kết quả quan trọng trên, Cục trưởng Nông Xuân Hùng cho rằng, năm 2019, đơn vị đã thường xuyên rà soát các nguồn thu, tổng hợp và giao chỉ tiêu phấn đấu thu cụ thể cho từng đơn vị thực hiện đảm bảo theo yêu cầu chỉ đạo của tỉnh.

Cùng với việc quản lý chặt chẽ các nguồn thu, Cục Thuế Yên Bái còn tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối với người nộp thuế (NNT), đặc biệt là việc phân loại từng đối tượng NNT để có cơ chế tuyên truyền, hỗ trợ, đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc NNT thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế đạt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn 100% so với số phải kê khai nghĩa vụ theo quy định.

Cùng với đó, Cục Thuế Yên Bái còn đặc biệt chú trọng đến công tác thanh tra, kiểm tra thuế, trong đó tập trung vào các DN thuộc ngành nghề, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu thuế như: DN được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, DN kinh doanh thương mại điện tử, DN có phát sinh thuế nhà thầu, các hoạt động chuyển nhượng vốn…, nhằm chống thất thu thuế

Đồng thời, đơn vị cũng đã tổ chức đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh, các khoản phải thu theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào ngân sách nhà nước. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu và hỗ trợ NNT, năm 2019, Cục Thuế Yên Bái đã gặt hái được nhiều kết quả khá quan trọng trong công tác thu ngân sách, qua đó đóng góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Quyết liệt thu ngân sách ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm

Chia sẻ thêm về nhiệm vụ công tác thuế trong thời gian tới, ông Nông Xuân Hùng cho biết, năm 2020, Cục Thuế Yên Bái được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách đạt 2.520 tỷ đồng; UBND tỉnh giao dự toán phấn đấu thu đạt 3.300 tỷ đồng.

Xác định đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, bởi trong bối cảnh nền kinh tế đang có những diễn biến khó lường, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Do đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, Cục Thuế Yên Bái đã tập trung xây dựng và giao dự toán thu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc bám sát thực hiện.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhằm hỗ trợ DN, chủ động đồng hành cùng DN để tháo gỡ khó khăn, từ đó tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách địa phương.

“Song song với đó, chúng tôi cũng quán triệt đến tất cả các đơn vị trực thuộc tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục giảm giờ khai, nộp thuế đáp ứng theo nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia... Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, người lao động tại cơ quan thuế các cấp nhằm nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm trong thực thi công vụ. Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật nội ngành” – ông Hùng nói.

Cùng với việc phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đơn vị, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế năm 2020, Cục Thuế Yên Bái cũng sẽ thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế vào NSNN.

Cụ thể, đơn vị đã giao nhiệm vụ thu nợ cụ thể, chi tiết tới từng đội thuế và từng cán bộ thuế; thực hiện công khai thông tin người nộp thuế không nộp tiền thuế đúng hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Ngoài ra, Cục Thuế Yên Bái cũng đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác cả năm, cụ thể, hợp lý và tổ chức phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan đảm bảo hoàn thành các chương trình công tác đúng tiến độ. Tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ngành trên địa bàn nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính có liên quan và các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN..., hỗ trợ DN phát triển, tạo nguồn thu ổn định cho NSNN./.

Theo Thời báo Tài chính