Phấn đấu đến năm 2025 thu nội địa đạt 85% tổng thu ngân sách

01/05/2021 10:32:35 AM
Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu lần thứ X cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ giai đoạn 2020 - 2025 là phấn đấu tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước đến năm 2025 đạt 85%.

 

tổng cục thuế
Đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính (hàng đầu, bìa trái) chúc mừng Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: NM.
 

Tăng tỷ lệ động viên thu ngân sách đạt 21 - 22% GDP

Tại đại hội, đề cập đến mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiều ý kiến tán thành với mục tiêu mà báo cáo chính trị đã đề ra là tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế, lãnh đạo Đảng bộ và toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính và Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Cụ thể, đại hội đã nhất trí cao với mục tiêu xây dựng và thực hiện chính sách động viên thu ngân sách nhà nước (NSNN) hợp lý, có sức cạnh tranh nhằm nâng cao môi trường thu hút vốn đầu tư để phát triển kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, trong đó trọng tâm là khu vực kinh tế tư nhân.

Về tỷ lệ động viên thu NSNN, phấn đấu đạt 21 - 22% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19 - 20% GDP. Về cơ cấu thu NSNN, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN đến năm 2025 đạt trên 85%.

tổng cục thuế

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: NM.

Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định sẽ tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 và những năm tiếp theo được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao.

Đồng thời, tiếp tục triển khai Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; rà soát, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính thuế theo yêu cầu của nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thông qua công tác chỉ đạo, tổ chức thi hành pháp luật thuế trong phạm vi cả nước, Tổng cục Thuế thực hiện tốt công tác tham mưu với Bộ Tài chính, Chính phủ trong việc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra là hoàn thiện chính sách thu gắn với cơ cấu lại thu NSNN theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế...

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế và xử lý thu hồi nợ đọng thuế...

Cải cách hành chính đi đôi với hiện đại hóa công tác quản lý

Cùng với việc mở rộng cơ sở thuế, nâng tỷ lệ động viên thu ngân sách nhà nước từ thuế, phí; nâng tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN đến năm 2025 đạt trên 85%..., thì một trong những nhiệm vụ rất quan trọng từ nay đến năm 2025 là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế; thường xuyên tổ chức “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”, các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới, giao lưu trực tuyến nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế.

tổng cục thuế

Các đảng viên biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế số 38.

Phấn đấu thu ngân sách đạt 21 - 22% GDP

Đại hội đã nhất trí cao với mục tiêu xây dựng và thực hiện chính sách động viên thu ngân sách nhà nước (NSNN) hợp lý, có sức cạnh tranh nhằm nâng cao môi trường thu hút vốn đầu tư để phát triển kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, trong đó trọng tâm là khu vực kinh tế tư nhân.

Về tỷ lệ động viên thu NSNN, phấn đấu đạt 21 - 22% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19 - 20% GDP. Về cơ cấu thu NSNN, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN đến năm 2025 đạt trên 85%.

Song song với đó, Tổng cục Thuế sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại doanh nghiệp kết hợp với việc kiểm tra sử dụng hoá đơn nhằm phát hiện việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp của doanh nghiệp, qua đó xử lý vi phạm về hoá đơn, về thuế theo quy định. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành trong trao đổi, nắm bắt thông tin, phát hiện kịp thời các doanh nghiệp có rủi ro cao về chuyển giá, chuyển lợi nhuận, tránh thuế để tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong lĩnh vực giá chuyển nhượng.

Ngoài việc thanh tra, kiểm tra nhằm chống thất thu ngân sách, Tổng cục Thuế sẽ tăng cường đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật; thực hiện rà soát, phân loại nợ; giao chỉ tiêu thu nợ hàng tháng cho từng bộ phận, từng cán bộ để phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; đẩy mạnh việc đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp nợ thuế dây dưa kéo dài theo quy định của Luật Quản lý thuế…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Tổng cục Thuế đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020 - 2025 có những giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

“Trước rất nhiều nhiệm vụ, Đảng ủy, đảng viên Tổng cục Thuế cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; chính sách, chế độ của Nhà nước, nghị quyết đại hội của Bộ Tài chính..., phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao” - đồng chí Nguyễn Hữu Thân nói./.

 

Theo Thơì báo tài chính