Bên cạnh đó, cơ quan thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các DN có rủi ro về hoàn thuế GTGT (theo Công văn 633/TCT-TTKT ngày 7/3/2022 của Tổng cục Thuế), trong đó: tập trung đối chiếu xác minh thuế GTGT đầu vào của DN qua các khâu từ F1, F2, F3… cho đến khâu cuối cùng; tập trung rà soát, xác minh các nội dung rủi ro liên quan đến hoạt động xuất khẩu; tiếp tục rà soát, tăng cường công tác quản lý thuế đối với ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại; thực hiện nghiêm túc và đôn đốc thu kịp thời vào NSNN đối với các khoản thu theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ và thanh tra các cấp.../.

Đỗ Doãn