TP. Hồ Chí Minh: Nợ thuế nội địa tăng hơn 58%

09/13/2019 03:45:44 PM
Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tổng nợ thuế có khả năng thu trên toàn địa bàn tính đến đầu tháng 9/2019 đã tăng thêm 58,33% lên 14.101 tỷ đồng và đơn vị đang triển khai nhiều biện pháp nhằm kéo giảm tỷ lệ nợ về dưới 5% tổng thu.
tphcm
Các khoản nợ thuế liên quan đến đất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tăng hơn 173% trong 8 tháng đầu năm nay. Ảnh Đ.Doãn

 

Các khoản nợ bao gồm: Nợ thuế và phí 6.106 tỷ đồng, tăng 54,33%; nợ liên quan đến đất 3.644 tỷ đồng, tăng 173,4%; tiền phạt, tiền chậm nộp 3.923 tỷ đồng, tăng 9,1%. Riêng đối với các khoản nợ của năm 2018 chuyển sang, cục thuế đã thu được 5.264 tỷ đồng, đạt 59,1%, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 3.053 tỷ đồng và thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế 2.211 tỷ đồng.

Chia sẻ về hoạt động triển khai nhằm kéo giảm tình trạng nợ thuế tăng mạnh, ông Lê Duy Minh – Phó cục trưởng phụ trách Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay, lãnh đạo cục thuế đã cho rà soát lại các chỉ tiêu thu nợ hàng tháng cho từng đơn vị, từng công chức để thực hiện các biện pháp xử lý nợ thuế có hiệu quả với mục tiêu phấn đấu đưa tổng nợ thuế giảm xuống dưới 5% so với tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) vào cuối tháng 9/2019.

Toàn đơn vị cũng đặt quyết tâm thu tối thiểu được 97% các khoản tiền thuế nợ của năm trước; tập trung giải quyết dứt điểm các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh, các khoản nợ chờ xử lý còn tồn đọng và không để phát sinh nợ mới; đồng thời đôn đốc thu số nợ thuế trong 4 tháng cuối năm 2019 tối thiểu phải đạt 6.000 tỷ đồng...

”Riêng các khoản thu liên quan đến đất, cục thuế sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính rà soát tất cả dự án, các nguồn thu từ đất; rà soát việc thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt đất, mặt nước trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo Phòng Quản lý các khoản thu từ đất phối hợp với Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế cùng các sở ban ngành trên địa bàn có các biện pháp giải quyết các khoản nợ thuế từ đất để đôn đốc thu vào NSNN” – ông Lê Duy Minh cho biết./.

 

Theo Thời báo Tài chính