VTCA tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ ngày 21/8/2018

08/10/2018 04:33:51 PM
Thực hiện các Nghị quyết 19-CP và Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Triển khai Quy chế Phối hợp số 1016/QCPH/TCT-HTVT giữa Tổng cục Thuế và Hội Tư vấn thuế Việt Nam, công văn số 3013/TCT-TTHT ngày 05/7/2016 của Tổng Cục Thuế về việc triển khai thực hiện Quy chế Phối hợp gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Với sự tài trợ từ Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID-GIG) Hội Tư vấn thuế Việt Nam phối hợp với Cục Thuế Thành phố Cần Thơ tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt những thay đổi về  chính sách thuế, quản lý thuế và giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, quản lý thuế, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, nâng cao hiệu quả của công tác thuế, cải thiện môi trường kinh doanh.

Hội Tư vấn Thuế Việt Nam kính mời đại diện doanh nghiệp tham gia buổi đối thoại.

1. Thành phần

Tham dự Đối thoại gồm Lãnh đạo Hội Tư vấn Thuế, đại diện Lãnh đạo Cục Thuế và các phòng liên quan cùng khoảng 80 đại biểu là lãnh đạo, phụ trách tài chính, kế toán đại diện cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau trên địa bàn.

2. Chương trình tọa đàm

- Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam giới thiệu tóm tắt kết quả cải cách thủ tục hành chính thuế theo các Nghị quyết 19-CP, các nội dung lưu ý về chính sách thuế mới áp dụng trong năm 2018 (Nghị định số 146/2017/NĐ-CP, Thông tư số 25/2018/TT-BTC, cập nhật về hóa đơn, Lưu ý trong Kê khai, Khấu trừ, Hoàn thuế GTGT, Các nội dung lưu ý trong kê khai, chi phí tính Thuế TNDN, Định hướng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế TNCN)...

- Lãnh đạo Cục Thuế giới thiệu công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đồng thời tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật về thuế.

- Đối thoại mở: Doanh nghiệp phát biểu về những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị đề xuất trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế;

Lãnh đạo Cục Thuế, các phòng chức năng cùng lãnh đạo Hội Tư vấn thuế Việt Nam giải đáp những vướng mắc.

(Chương trình chi tiết kèm theo công văn này).

3. Thời gian: 01 buổi, từ 8h00 đến 11h30, ngày 21 tháng 08 năm 2018 (Thứ Ba).

4. Địa điểm: tại Hội trường Thành ủy thành phố Cần Thơ, số 01 đường Quang Trung, quận Ninh kiều, thành phố Cần Thơ.

Đề nghị đăng ký tham dự trước ngày 21 tháng 08 năm 2018 qua đường link: http://vtca.vn/htvt.nsf/dangkyhoctapthe

Liên hệ trực tiếp: Ms Dương số máy bàn 024.3972-6442 - số máy di động 01648 619 118

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị Lãnh đạo Doanh nghiệp.