Đào tạo


VTCA tổ chức lớp cập nhật chính sách thuế tại Đồng Nai ngày 08/11/2018

30/10/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về Hóa đơn điện tử được áp dụng từ ngày 01/11/2018. Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, kịp thời chính sách Thuế cũng như những điểm cần lưu ý khi thực hiện, đồng thời giúp các Doanh nghiệp giải đáp những vấn đề vướng mắc nổi cộm trong thực thi các Luật Thuế; Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức lớp cập nhật với chủ đề: “Cập nhật chính sách Thuế năm 2018 và Giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện” tại Tỉnh Đồng Nai.

VTCA tổ chức lớp cập nhật chính sách thuế tại Hồ Chí Minh ngày 18/10/2018

3/10/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về Hóa đơn điện tử được áp dụng từ ngày 01/11/2018. Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, kịp thời chính sách Thuế cũng như những điểm cần lưu ý khi thực hiện, đồng thời giúp các Doanh nghiệp giải đáp những vấn đề vướng mắc nổi cộm trong thực thi các Luật Thuế; Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức lớp cập nhật với chủ đề: “Cập nhật chính sách Thuế năm 2018 và Giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện” tại TP Hồ Chí Minh.

VTCA tổ chức lớp cập nhật chính sách thuế tại Hà Nội ngày 16/10/2018

3/10/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về Hóa đơn điện tử được áp dụng từ ngày 01/11/2018. Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, kịp thời chính sách Thuế cũng như những điểm cần lưu ý khi thực hiện, đồng thời giúp các Doanh nghiệp giải đáp những vấn đề vướng mắc nổi cộm trong thực thi các Luật Thuế; Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức lớp cập nhật với chủ đề: “Cập nhật chính sách Thuế năm 2018 và Giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện” tại TP Hà Nội.

VTCA và ACCA tổ chức Lớp cập nhật chính sách thuế tại Hà Nội ngày 10/9/2018

4/9/2018
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Hội tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) và chuỗi sự kiện về ảnh hưởng công nghệ tới ngành nghề kế toán tài chính của Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA), VTCA và ACCA trân trọng kính mời anh/chị tham dự sự kiện “Thách thức thuế trong thời đại công nghệ - Cập nhật Thuế 2018”

VTCA tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ ngày 21/8/2018

10/8/2018
Thực hiện các Nghị quyết 19-CP và Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Triển khai Quy chế Phối hợp số 1016/QCPH/TCT-HTVT giữa Tổng cục Thuế và Hội Tư vấn thuế Việt Nam, công văn số 3013/TCT-TTHT ngày 05/7/2016 của Tổng Cục Thuế về việc triển khai thực hiện Quy chế Phối hợp gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

VTCA tổ chức lớp cập nhật về thuế miễn phí tại tỉnh Khánh Hòa ngày 16/8/2018

3/8/2018
Thực hiện các Nghị quyết 19/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, định hướng đến năm 2020 do Chính phủ ban hành và Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, với sự tài trợ từ Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện (GIG) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID); triển khai Quy chế Phối hợp số 1016/QCPH/TCT-HTVT giữa Tổng Cục Thuế và Hội Tư vấn thuế Việt Nam, công văn số 3013/TCT-TTHT ngày 05/7/2016 của Tổng Cục Thuế về việc triển khai thực hiện Quy chế Phối hợp; Hội Tư vấn thuế Việt Nam dự kiến tổ chức buổi cập nhật về thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những thay đổi về chính sách thuế, hiểu đúng, chính xác các quy định về thủ tục hành chính thuế, các định hướng sửa đổi, hoàn thiện chính sách thuế thời gian tới. Thông qua đó giúp doanh nghiệp giảm thiểu những sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế, chủ động trong sản xuất kinh doanh.

VTCA và CPA Australia phối hợp tổ chức Hội thảo Cập nhật Thuế tại Hà Nội ngày 06/8/2018

30/7/2018
Nhằm giúp hội viên Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Australia (CPA Australia) nắm bắt đầy đủ thông tin quan trọng về những cập nhật mới nhất của các văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế của năm 2018, VTCA và CPA Australia cùng phối hợp tổ chức Hội thảo Cập nhật Thuế.

VACPA tổ chức lớp ôn thi KTV và kế toán viên hành nghề năm 2018 - Đợt 2 tại Hà Nội

16/7/2018
Nhằm giúp anh/chị học viên có thể đánh giá quá trình học và ôn tập cũng như có chuẩn bị tốt và tự tin trước khi tham gia Kỳ thi quốc gia kiểm toán viên và kiểm toán viên 2018, VACPA sẽ tổ chức kỳ thi thử với bốn (04) môn thi: Kế toán tài chính-Kế toán quản trị nâng cao (Kế toán), Tài chính & quản lý tài chính nâng cao (Tài chính), Thuế & quảng lý thuế nâng cao (Thuế), và Pháp luật về kinh tế & Luật doanh nghiệp (Luật).

VTCA tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

29/6/2018
Thực hiện các Nghị quyết 19-CP và Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Triển khai Quy chế Phối hợp số 1016/QCPH/TCT-HTVT giữa Tổng cục Thuế và Hội Tư vấn thuế Việt Nam, công văn số 3013/TCT-T

VTCA mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyên sâu cho người làm công tác kế toán, tài chính và người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế Khai giảng tại Hà Nội ngày 9/7 và Tp Hồ Chí Minh ngày 12/7 năm 2018

19/6/2018
Để giúp các cá nhân đang làm công tác kế toán, tài chính, thuế tại các tổ chức sản xuất kinh doanh cũng như cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ dự kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề trong thời gian tới, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế, kế toán chuyên sâu từ hệ thống chính sách thuế được cập nhật mới nhất đến biểu mẫu kê khai nộp thuế, hoàn thuế, quy định về

Thông báo của Tổng cục Thuế số 41/TB-HĐT ngày 12/6/2018 về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018

13/6/2018
Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018 thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018.

Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức buổi cập nhật về thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 24/5/2018

4/5/2018
Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức buổi cập nhật miễn phí về chính sách thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 24/5/2018

Cập nhật chính sách Thuế tại Hà Nội ngày 13/3/2018:

27/3/2018
Lưu ý trong khai quyết toán thuế năm 2017, về khấu trừ, hoàn thuế GTGT, hóa đơn chứng từ và nội dung mới theo Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Cập nhật chính sách thuế mới tại Đồng Nai tháng 3 năm 2018

27/3/2018
Lưu ý trong khai quyết toán thuế năm 2017; thực hiện thuế GTGT, hóa đơn chứng từ và quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

VTCA Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyên sâu cho người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và người làm công tác kế toán, tài chính Khai giảng ngày 20/6 tại Hà Nội, 27/6 tại Tp Hồ Chí Minh

31/5/2016
VTCA Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyên sâu cho người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và người làm công tác kế toán, tài chính Khai giảng ngày 20/6 tại Hà Nội, 27/6 tại Tp Hồ Chí Minh

VTCA mở lớp Lưu ý trong quyết toán thuế TNDN, TNCN, kê khai, khấu trừ thuế GTGT năm 2015 và chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 tại Hà Nội ngày 25/3/2016

15/3/2016
Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, đồng thời tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế năm 2015, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức lớp tập huấn cho các doanh nghiệp tại Hà Nội với chủ đề: “Lưu ý trong quyết toán thuế TNDN, TNCN, kê khai, khấu trừ thuế GTGT năm 2015 và chính sách thuế mới có

VTCA mở lớp tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại với doanh nghiệp tại Đồng Nai ngày 2/3/2016 và Hưng Yên ngày 14/3/2016

16/2/2016
Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, đồng thời tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế năm 2015, Hội Tư vấn thuế Việt Nam phối hợp với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tổ chức lớp tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Hưng Yên với chủ đề:

VTCA mở lớp Lưu ý trong quyết toán thuế TNDN, TNCN, kê khai, khấu trừ thuế GTGT năm 2015 và chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 tại Hồ Chí Minh ngày 4/3/2016

15/2/2016
Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, đồng thời tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế năm 2015, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức lớp tập huấn cho các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề: “Lưu ý trong quyết toán thuế TNDN, TNCN, kê khai, khấu trừ thuế GTGT năm 2015 và chính sác

VTCA mở lớp Lưu ý trong quyết toán thuế TNCN, TNDN, kê khai, khấu trừ thuế GTGT năm 2015 và chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

14/1/2016
Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, đồng thời tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế năm 2015, Hội Tư vấn thuế Việt Nam phối hợp với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn với chủ đề: “Lưu ý trong quyết toán thuế TNCN, TNDN, kê khai, khấu trừ

Hội thảo thuế năm 2016 tại Hà Nội ngày 19/1/2016

14/1/2016
Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) và Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) phối hợp tổ chức Hội thảo thuế năm 2016

VTCA mở lớp Cập nhật những nội dung cần lưu ý trong quyết toán kê khai thuế 2015 và lập báo cáo tài chính năm 2015 theo nội dung mới của Thông tư 200/2014/TT-BTC

19/11/2015
Để giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ hơn về chính sách thuế, Hội tư vấn thuế Việt nam sẽ tổ chức lớp Cập nhật những nội dung cần lưu ý trong quyết toán kê khai thuế 2015 và lập báo cáo tài chính năm 2015 theo nội dung mới của Thông tư 200/2014/TT-BTC trong thời gian 01 ngày, Thứ Tư, ngày 9/12/2015.

VTCA mở lớp tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại với doanh nghiệp tại Đồng Nai

13/10/2015
Năm 2015 là năm thực thi nhiều chính sách thuế mới, để tạo thuận lợi các doanh nghiệp trên địa bàn có sự hiểu biết tốt hơn và trao đổi kinh nghiệm về những rủi ro trong quản lý thuế, Hội tư vấn Thuế Việt Nam phối hợp với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tổ chức lớp “Cập nhật chính sách thuế áp dụng từ năm 2015”.

VTCA mở lớp Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và Cập nhật chính sách thuế áp dụng từ năm 2015 tại Hồ Chí Minh, Thứ Sáu ngày 30/10/2015

8/10/2015
Trong năm 2015, chính sách thuế có nhiều thay đổi và có hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 110/2015/TT-BTC về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Để giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ hơn về chính sách thuế, Hội tư vấn thuế Việt nam sẽ tổ chức lớp cập nhật chính sách thuế vào ngày 30/10 tại thành phố Hồ Chí Minh.

VTCA mở lớp tập huấn những nội dung mới nhất về thuế GTGT, TNDN, TNCN tại Hà Nội, Thứ Ba ngày 22/ 9/2015

7/9/2015
Để giúp các Doanh nghiệp, người có nhu cầu nắm bắt được các quy định mới nhất về Thuế GTGT, TNDN và thuế TNCN áp dụng từ ngày 01/01/2015, có so sánh với các quy định trước đây nhằm vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, Hội tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức Lớp cập nhật chính sách mới nhất về thuế GTGT, TNDN, TNCN và giải đáp các vướng mắc

VTCA Mở lớp tập huấn chính sách thuế mới nhất về thuế GTGT, TNDN, TNCN tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/8/2015

10/8/2015
Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt được các quy định mới nhất về Thuế GTGT, TNDN và thuế TNCN, có so sánh với các quy định trước đây nhằm vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, cũng như tham gia dự thi, Hội tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế GTGT, TNDN, TNCN được Bộ Tài chính ban hành trong tháng 6 năm 2015 và giải đáp các vướng mắc

VTCA Mở lớp “Hướng dẫn những điểm mới của Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp; Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 về sửa đổi bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC”

10/6/2015
VTCA Mở lớp “Hướng dẫn những điểm mới của Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp; Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 về sửa đổi bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC” và Giải đáp các vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ vào thứ Sáu ngày 19/6/2015

Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức lớp Hướng dẫn về cách xác định thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết tại Cần Thơ ngày 24/6/2015

10/6/2015
Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức lớp “Hướng dẫn về cách xác định thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết” cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ ngày 24/6/2015

VTCA mở lớp cập nhật chính sách thuế - kế toán tại Biên Hòa – Đồng Nai

10/6/2015
Để giúp lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nắm bắt được vai trò của hệ thống chính sách Thuế, quản lý thuế, chế độ Kế toán phục vụ cho sản xuất kinh doanh, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức lớp tập huấn trang bị kiến thức cơ bản, tránh rủi ro trong quá trình thực thi pháp luật cho lãnh đạo , quản lý doanh nghiệp trên địa bàn, cụ thể như sau:

VTCA Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyên sâu cho người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và người làm công tác kế toán, tài chính Khai giảng ngày 15/6 tại Hà Nội, 22/6 tại Tp Hồ Chí Minh

23/5/2015
VTCA Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyên sâu cho người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và người làm công tác kế toán, tài chính Khai giảng ngày 15/6 tại Hà Nội, 22/6 tại Tp Hồ Chí Minh

VTCA mở lớp Hướng dẫn rà soát kê khai thuế, thực hiện điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế trước và sau thanh tra, kiểm tra thuế tại Hà Nội ngày 29/5/2015

21/4/2015
Năm 2015, chính sách thuế và kế toán có những thay đổi quan trọng theo hướng thuận lợi cho môi trường đầu tư và công tác quản lý thuế, theo đó quy trình thanh kiểm tra của ngành Thuế cũng được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với những thay đổi trên tạo công bằng xã hội.