Số văn bản:
119/2018/NĐ-CP
Trích yếu:Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Ngày ban hành:
12/09/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Loại:
Nghị định
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ