Số văn bản:
4356/BYT-KHTC
Trích yếu:Đang cập nhật
Ngày ban hành:
28/05/2021
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Khác
Nhập tay:
Bộ Y Tế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế khác