Đào tạo


THÔNG BÁO VTCA MỞ 3 LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC ONLINE TRONG THÁNG 3 NĂM 2022

1/3/2022
Thực hiện chương trình đào tạo cập nhật kiến thức cho các Cá nhân có chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế và các Cá nhân, Doanh nghiệp; quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/10/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Quản lý Hành nghề Dịch vụ làm Thủ Tục về Thuế; Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế cũng đã có quyết định số 97/QĐ -TCT ngày 24 tháng 01 năm 2022 v/việc ban hành chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022. Đồng thời, để giúp cho việc quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân năm 2021, việc khai thuế, thuế GTGT, áp dụng hóa đơn điện tử và gần đây Quốc hội cũng đã có Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, trong đó có quy định chính sách miễn, giảm Thuế. Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức 3 lớp Cập nhật kiến thức trong tháng 3 năm 2022 (lớp 02.03.04/2022), mỗi lớp 08 giờ, cụ thể như sau:

VTCA tổ chức thành công buổi cập nhật chính sách thuế, kế toán cho Đại lý thuế và Doanh nghiệp

21/1/2022
Ngày 18/1 vừa qua, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã tổ chức Lớp cập nhật kiến thức số 01 năm 2022 cho đại lý thuế và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực thuế