Số văn bản:
158/TCT-CS
Trích yếu:Về việc hạch toán khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp
Ngày ban hành:
12/01/2017
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế TNDN