Số văn bản:
2287/TCT-KK
Trích yếu:Về việc giới thiệu nội dung mới của thông tư số 31/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 99/2016/TT-BTC
Ngày ban hành:
31/05/2017
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế