Số văn bản:
80/TCT-KTNB
Trích yếu:Về việc tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế.
Ngày ban hành:
09/01/2017
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ