Đăng ký hội viên Đăng nhập Facebook VTCA

 

Danh mục
Đối tác

Liên kết
Bộ đếm truy cập

Đào tạo


Cập nhật chính sách thuế mới tại Đồng Nai tháng 3 năm 2018

Lưu ý trong khai quyết toán thuế năm 2017; thực hiện thuế GTGT, hóa đơn chứng từ và quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Cập nhật chính sách Thuế tại Hà Nội ngày 13/3/2018:

Lưu ý trong khai quyết toán thuế năm 2017, về khấu trừ, hoàn thuế GTGT, hóa đơn chứng từ và nội dung mới theo Nghị định 146/2017/NĐ-CP

VTCA mở lớp cập nhật thuế và lưu ý trong quyết toán thuế tại TP HCM

Lưu ý trong khai quyết toán thuế năm 2017, về khấu trừ, hoàn thuế GTGT, hóa đơn chứng từ và nội dung mới theo Nghị định 146/2017/NĐ-CP”

VTCA mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyên sâu cho người làm công tác kế toán, tài chính và người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế Khai giảng tại Hà Nội ngày 18/1 và Tp Hồ Chí Minh ngày 22/1 năm 2018

Để giúp các cá nhân đang làm công tác kế toán, tài chính, thuế tại các tổ chức sản xuất kinh doanh cũng như cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ dự kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề trong thời gian tới, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế, kế toán chuyên sâu. Thời gian tổ chức Thi lấy Chứng chỉ đợt 1 dự kiến vào các ngày 10 và 11/3/2018 tại Hà Nội và Tp.HCM.

VTCA mở lớp miễn phí tại Hà Nội ngày 28/12/2017 với chủ đề: "Lưu ý trong quy định về lập, điều chỉnh, kê khai, xử lý sai sót về Hóa đơn chứng từ; kê khai, quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế Thu nhập cá nhân"

Thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, với sự tài trợ từ Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID GIG), sẽ tổ chức buổi cập nhật (miễn phí) cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội về chính sách thuế nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ,

Thư mời tham dự Hội thảo Cập nhật Thuế 2017

Thuế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các Doanh nghiệp, đặc biệt ở thời điểm quyết toán thuế đang cận kề. Năm 2017 có rất nhiều thay đổi về chính sách và quản lý thuế ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đáp ứng nhu cầu cập nhật và giảm thiểu rủi ro cho Hội viên và doanh nghiệp đối tác, Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) và Hội T

VTCA mở lớp tại Hà Nội ngày 02/12/2017 với chủ đề: “Hướng dẫn những rủi ro, sai sót thường gặp trong thực hiện nghĩa vụ thuế (GTGT, TNDN, TNCN…); Cập nhật về hoàn thuế GTGT, hóa đơn chứng từ, xác định chi phí tính Thuế TNDN, Thuế TNCN”

Để giúp doanh nghiệp phòng tránh rủi ro, hạn chế những sai sót trong quá trình tính toán xác định số thuế phải nộp, kê khai thuế (kể cả kê khai điều chỉnh bổ sung), nộp, quyết toán thuế, phục vụ thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế tại doanh nghiệp; đồng thời nắm bắt kịp thời những nội dung hướng dẫn mới về Thuế; Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức lớp “Hướng dẫn những rủi ro, sai sót

VTCA mở lớp tại TP Hồ Chí Minh ngày 30/11/2017 với chủ đề: “Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính; Các sai sót thường gặp trong kế toán; Cập nhật nội dung mới về hoàn thuế Giá trị gia tăng, hóa đơn chứng từ, chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”

Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới, tạo thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế; hướng dẫn lập, trình bày Báo cáo Tài chính; những vấn đề cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức lớp cập nhật với chủ đề: “Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014

VTCA mở lớp tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 25/8/2017 cập nhật chính sách Thuế nhà thầu, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, phòng ngừa rủi ro trong thanh tra kiểm tra thuế; cập nhật chính sách mới về giá chuyển nhượng; lưu ý về thuế GTGT, HĐCT; chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác thay đổi về chính sách, quản lý thuế, tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp, quyết toán thuế; chuẩn bị số liệu cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế; Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức lớp cập nhật chính sách cho các doanh nghiệp với chủ đề: “Thuế nhà thầu, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, phòng ngừa rủi ro trong thanh tra kiểm tra thuế;

VTCA mở lớp tại TP Hồ Chí Minh ngày 24/8/2017 cập nhật chính sách Lưu ý về Thuế nhà thầu, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, phòng ngừa rủi ro khi bị thanh tra kiểm tra thuế; cập nhật chính sách mới về thuế GTGT, HĐCT; chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới, tạo thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế; đồng thời nắm bắt được những nội dung cơ bản về thuế nhà thầu, về hiệp định tránh đánh thuế hai lần, về phòng ngừa rủi ro khi bị thanh tra kiểm tra thuế; cập nhật chính sách mới về thuế giá trị gia tăng, chi phí đư

VTCA mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyên sâu cho người làm công tác kế toán, tài chính và người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế Khai giảng tại Hà Nội ngày 21/7 và Tp Hồ Chí Minh ngày 24/7 năm 2017

Để giúp các cá nhân đang làm công tác kế toán, tài chính, thuế tại các tổ chức sản xuất kinh doanh cũng như cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ dự kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề trong thời gian tới, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế, kế toán chuyên sâu từ hệ thống chính sách thuế được cập nhật mới nhất đến biểu mẫu kê khai nộp thuế, hoàn thuế, quy định về

VTCA mở lớp tại Đồng Nai ngày 13& 14/6/2017 cập nhật nội dung mới Thuế xuất nhập khẩu, quy định về Hải quan; Giao dịch liên kết và Lưu ý trong Khấu trừ, hoàn thuế Giá trị gia tăng; HĐCT; chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới, tạo thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế XNK và thực hiện thủ tục hải quan; định giá trong giao dịch liên kết, đồng thời nắm bắt được những nội dung thay đổi mới về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng, chí phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Hội

VTCA mở lớp tại TP. Hồ Chí Minh ngày 26/5/2017 và Hà Nội ngày 30/5/2017 cập nhật nội dung mới Giao dịch liên kết và Các lưu ý khi khấu trừ, hoàn thuế Giá trị gia tăng, hóa đơn chứng từ; chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

VTCA mở lớp tại TP. Hồ Chí Minh ngày 21/4/2017 và Hà Nội ngày 12/5/2017 cập nhật nội dung mới Thuế xuất nhập khẩu, quy định về Hải quan và lưu ý khi khấu trừ, hoàn thuế Giá trị gia tăng; chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

VTCA Mở lớp cập nhật nội dung mới Thuế xuất nhập khẩu, quy định về Hải quan và lưu ý khi khấu trừ, hoàn thuế Giá trị gia tăng; chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

VTCA mở lớp tại TP. Hồ Chí Minh ngày 20/4/2017 về Kinh nghiệm kê khai phục vụ thanh tra, kiểm tra; lưu ý trong khấu trừ, hoàn thuế GTGT, xác định chí phí được trừ khi kê khai thuế

VTCA mở lớp “Kinh nghiệm kê khai phục vụ thanh tra, kiểm tra; lưu ý trong khấu trừ, hoàn thuế GTGT, xác định chí phí được trừ khi kê khai thuế” tại TP. Hồ Chí Minh ngày 20/4/2017

VTCA Mở lớp cập nhật và lưu ý trong quyết toán thuế năm 2016 tại Hà Nội ngày 24/2/2017 và Tp. Hồ Chí Minh ngày 28/2/2017

VTCA Mở lớp cập nhật và lưu ý trong quyết toán thuế năm 2016 tại Hà Nội ngày 24/2/2017 và Tp. Hồ Chí Minh ngày 28/2/2017

VTCA: Hướng dẫn chính sách thuế, kế toán mới năm 2016 và đối thoại với doanh nghiệp tại HCM ngày 8/11/2016 và Hà Nội ngày 15/11/2016

Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, kế toán mới năm 2016, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức 01 lớp tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Cụ thể như sau:

VTCA: Hướng dẫn chính sách thuế, kế toán mới năm 2016 và đối thoại với doanh nghiệp tại Đồng Nai ngày 2/11/2016

Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, kế toán mới năm 2016, Hội Tư vấn thuế Việt Nam phối hợp với Cục Thuế tổ chức 01 lớp tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế thông báo thời gian, địa điểm thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016

Hội đồng thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016 thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016 như sau:

VTCA Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyên sâu cho người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và người làm công tác kế toán, tài chính Khai giảng ngày 15/8 tại Hà Nội, 11/8 tại Tp Hồ Chí Minh

VTCA Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyên sâu cho người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và người làm công tác kế toán, tài chính Khai giảng ngày 15/8 tại Hà Nội, 11/8 tại Tp Hồ Chí Minh

VTCA Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyên sâu cho người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và người làm công tác kế toán, tài chính Khai giảng ngày 20/6 tại Hà Nội, 27/6 tại Tp Hồ Chí Minh

VTCA Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyên sâu cho người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và người làm công tác kế toán, tài chính Khai giảng ngày 20/6 tại Hà Nội, 27/6 tại Tp Hồ Chí Minh

VTCA mở lớp Lưu ý trong quyết toán thuế TNDN, TNCN, kê khai, khấu trừ thuế GTGT năm 2015 và chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 tại Hà Nội ngày 25/3/2016

Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, đồng thời tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế năm 2015, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức lớp tập huấn cho các doanh nghiệp tại Hà Nội với chủ đề: “Lưu ý trong quyết toán thuế TNDN, TNCN, kê khai, khấu trừ thuế GTGT năm 2015 và chính sách thuế mới có

VTCA mở lớp Lưu ý trong quyết toán thuế TNDN, TNCN, kê khai, khấu trừ thuế GTGT năm 2015 và chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 tại Hồ Chí Minh ngày 4/3/2016

Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, đồng thời tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế năm 2015, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức lớp tập huấn cho các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề: “Lưu ý trong quyết toán thuế TNDN, TNCN, kê khai, khấu trừ thuế GTGT năm 2015 và chính sác

VTCA mở lớp tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại với doanh nghiệp tại Đồng Nai ngày 2/3/2016 và Hưng Yên ngày 14/3/2016

Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, đồng thời tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế năm 2015, Hội Tư vấn thuế Việt Nam phối hợp với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tổ chức lớp tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Hưng Yên với chủ đề:

VTCA mở lớp Lưu ý trong quyết toán thuế TNCN, TNDN, kê khai, khấu trừ thuế GTGT năm 2015 và chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, đồng thời tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế năm 2015, Hội Tư vấn thuế Việt Nam phối hợp với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn với chủ đề: “Lưu ý trong quyết toán thuế TNCN, TNDN, kê khai, khấu trừ

Hội thảo thuế năm 2016 tại Hà Nội ngày 19/1/2016

Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) và Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) phối hợp tổ chức Hội thảo thuế năm 2016

VTCA mở lớp Cập nhật những nội dung cần lưu ý trong quyết toán kê khai thuế 2015 và lập báo cáo tài chính năm 2015 theo nội dung mới của Thông tư 200/2014/TT-BTC

Để giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ hơn về chính sách thuế, Hội tư vấn thuế Việt nam sẽ tổ chức lớp Cập nhật những nội dung cần lưu ý trong quyết toán kê khai thuế 2015 và lập báo cáo tài chính năm 2015 theo nội dung mới của Thông tư 200/2014/TT-BTC trong thời gian 01 ngày, Thứ Tư, ngày 9/12/2015.

VTCA mở lớp Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và Cập nhật chính sách thuế áp dụng từ năm 2015 tại Hồ Chí Minh, Thứ Sáu ngày 30/10/2015

Trong năm 2015, chính sách thuế có nhiều thay đổi và có hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 110/2015/TT-BTC về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Để giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ hơn về chính sách thuế, Hội tư vấn thuế Việt nam sẽ tổ chức lớp cập nhật chính sách thuế vào ngày 30/10 tại thành phố Hồ Chí Minh.

VTCA mở lớp tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại với doanh nghiệp tại Đồng Nai

Năm 2015 là năm thực thi nhiều chính sách thuế mới, để tạo thuận lợi các doanh nghiệp trên địa bàn có sự hiểu biết tốt hơn và trao đổi kinh nghiệm về những rủi ro trong quản lý thuế, Hội tư vấn Thuế Việt Nam phối hợp với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tổ chức lớp “Cập nhật chính sách thuế áp dụng từ năm 2015”.

VTCA mở lớp tập huấn những nội dung mới nhất về thuế GTGT, TNDN, TNCN tại Hà Nội, Thứ Ba ngày 22/ 9/2015

Để giúp các Doanh nghiệp, người có nhu cầu nắm bắt được các quy định mới nhất về Thuế GTGT, TNDN và thuế TNCN áp dụng từ ngày 01/01/2015, có so sánh với các quy định trước đây nhằm vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, Hội tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức Lớp cập nhật chính sách mới nhất về thuế GTGT, TNDN, TNCN và giải đáp các vướng mắc
Thành viên

Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam - Vietnam Tax Consultants' Association

Địa chỉ: Phòng 909 và 910, Tầng 9, Tòa nhà Tổng Cục Thuế, 123 Lò Đúc, P. Đống Mác, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 3972.6442 - Fax: (+84-24) 3971.2201 
Email:
Hoituvanthuevietnam@gmail.com Hoặc 
Hoituvanthue@yahoo.com

Thiết kế web: CTG