Đăng ký hội viên Đăng nhập Facebook VTCA

 

Danh mục
Đối tác

Liên kết
Bộ đếm truy cập

Thông báo


Cập nhật chính sách thuế mới tại Đồng Nai tháng 3 năm 2018

Lưu ý trong khai quyết toán thuế năm 2017; thực hiện thuế GTGT, hóa đơn chứng từ và quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Cập nhật chính sách Thuế tại Hà Nội ngày 13/3/2018:

Lưu ý trong khai quyết toán thuế năm 2017, về khấu trừ, hoàn thuế GTGT, hóa đơn chứng từ và nội dung mới theo Nghị định 146/2017/NĐ-CP

VTCA mở lớp cập nhật thuế và lưu ý trong quyết toán thuế tại TP HCM

Lưu ý trong khai quyết toán thuế năm 2017, về khấu trừ, hoàn thuế GTGT, hóa đơn chứng từ và nội dung mới theo Nghị định 146/2017/NĐ-CP”

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam

Thực hiện kế hoạch di chuyển địa điểm làm việc của Tổng cục Thuế, cuối tháng 01/2018 Văn phòng Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đã chuyển địa điểm làm việc từ 18 Tam Trinh về Tòa nhà của Tổng cục Thuế tại 123 Lò Đúc – phường Đống Mác – quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội.

VTCA mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyên sâu cho người làm công tác kế toán, tài chính và người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế Khai giảng tại Hà Nội ngày 18/1 và Tp Hồ Chí Minh ngày 22/1 năm 2018

Để giúp các cá nhân đang làm công tác kế toán, tài chính, thuế tại các tổ chức sản xuất kinh doanh cũng như cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ dự kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề trong thời gian tới, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế, kế toán chuyên sâu. Thời gian tổ chức Thi lấy Chứng chỉ đợt 1 dự kiến vào các ngày 10 và 11/3/2018 tại Hà Nội và Tp.HCM.

Thông báo của Tổng Cục Thuế về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018

Căn cứ Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012; Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-TCT ngày 08/12/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về

VTCA mở lớp tại Hà Nội ngày 02/12/2017 với chủ đề: “Hướng dẫn những rủi ro, sai sót thường gặp trong thực hiện nghĩa vụ thuế (GTGT, TNDN, TNCN…); Cập nhật về hoàn thuế GTGT, hóa đơn chứng từ, xác định chi phí tính Thuế TNDN, Thuế TNCN”

Để giúp doanh nghiệp phòng tránh rủi ro, hạn chế những sai sót trong quá trình tính toán xác định số thuế phải nộp, kê khai thuế (kể cả kê khai điều chỉnh bổ sung), nộp, quyết toán thuế, phục vụ thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế tại doanh nghiệp; đồng thời nắm bắt kịp thời những nội dung hướng dẫn mới về Thuế; Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức lớp “Hướng dẫn những rủi ro, sai sót

VTCA mở lớp tại TP Hồ Chí Minh ngày 30/11/2017 với chủ đề: “Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính; Các sai sót thường gặp trong kế toán; Cập nhật nội dung mới về hoàn thuế Giá trị gia tăng, hóa đơn chứng từ, chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”

Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới, tạo thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế; hướng dẫn lập, trình bày Báo cáo Tài chính; những vấn đề cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức lớp cập nhật với chủ đề: “Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014

VTCA thông báo về việc nhận cập nhật hướng dẫn chính sách thuế tại doanh nghiệp

Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các nội dung mới đang có hiệu lực của chính sách thuế GTGT, TNDN, TNCN, Hóa đơn chứng từ; giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực thi, Hội Tư vấn thuế Việt Nam nhận cập nhật hướng dẫn cho cán bộ của các doanh nghiệp có nhu cầu

Thông báo số 78 /TB-HĐT ngày 29/8/2017 của Hội đồng thi Về thời gian, địa điểm thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017

Hội đồng thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017 thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017

Thông báo hợp nhất của Tổng cục Thuế về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017

Căn cứ Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Quyết định số 761/QĐ-TCTngày 22/5/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Hộ

VTCA thông báo về việc giả danh Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức giảng dạy cập nhật chính sách thuế

Thông báo về thời gian, địa điểm thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015

Hội đồng thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015 thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015 như sau:

Thông báo Kết quả kiểm tra tổ chức, hoạt động của Hội Tư vấn thuế Việt Nam năm 2015

Ngày 17 tháng 6 năm 2015 Đoàn Kiểm tra của Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra tại Hội Tư vấn thuế Việt Nam. Trên cơ sở kết quả kiểm tra ngày 3/7/2015, Bộ Nội Vụ đã ban hành công văn số 2907/BNV-TCPCP về việc thông báo Kết quả kiểm tra tổ chức, hoạt động của Hội năm 2015.

VTCA tổ chức buổi hội thảo: Các giải pháp đột phá của Chính phủ Việt Nam về cải thiện môi trường đầu tư, Thuế đối với các doanh nghiệp FDI và Nhật Bản

Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những giải pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, các thủ tục hành chính thuế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức buổi Cập nhật các chính sách thuế mới áp dụng từ năm 2015 và quản lý rủi ro về Thuế, nội dung cập nhật sẽ được trình bày bằng tiếng Nhật tại 2 địa bàn Hà Nội và HCM

VTCA tập hợp các vướng mắc về hóa đơn, chứng từ

VTCA thông báo ĐỊA ĐIỂM lớp Thanh Tra Thuế ngày 29/5/2015

VTCA thông báo ĐỊA ĐIỂM lớp Thanh Tra Thuế ngày 29/5/2015

Thông báo v/v tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015

Thực hiện Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Quyết định số 771/QĐ-TCT ngày 23/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015.

VTCA thông báo HOÃN mở lớp Hướng dẫn mẫu khai quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 25/03/2015

VTCA thông báo HOÃN mở lớp Hướng dẫn mẫu khai quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 25/03/2015

VTCA giới thiệu sách KẾ TOÁN mới

Hội Tư vấn thuế Việt Nam có bán Bộ sách Chế độ kế toán doanh nghiệp (áp dụng cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ) - Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

VTCA thông báo HOÃN mở lớp Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 06/02/2015

Hội Tư vấn thuế Việt Nam thông báo về việc HOÃN mở lớp Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 06/02/2015

VTCA mở lớp Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 06/02/2015

VTCA mở lớp Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 06/02/2015

VTCA mở lớp lưu ý trong kê khai thuế GTGT, chi phí tính thuế TNDN năm 2014 và cập nhật chính sách thuế mới năm 2015 tại Hồ Chí Minh

VTCA mở lớp lưu ý trong kê khai thuế GTGT, chi phí tính thuế TNDN năm 2014 và cập nhật chính sách thuế mới năm 2015 tại Hồ Chí Minh vào ngày 7/2/2015

Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm: “Giải pháp nhằm phát triển đại lý thuế Việt Nam” vào ngày 12/12/2014

Nhằm triển khai các giải pháp của Chính phủ và Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020 của Bộ tài chính đồng thời tạo một diễn đàn thảo luận thực trạng hoạt động của các Đại lý Thuế và các biện pháp đẩy mạnh sự phát triển Đại lý Thuế, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm: “Giải pháp nhằm phát triển đại lý thuế Việt Nam”.

VTCA tổ chức lớp cập nhật chính sách thuế mới bằng Tiếng Anh

In efforts to assist members and businesses staying abreast of Vietnam’s changing tax environment, VTCA is pleased to organise this 2014 Tax Update, to be presented by distinguished speakers who are tax practitioners and members of VTCA, and chaired by Madame Nguyen Thi Cuc (VTCA’s President and former Deputy General Director of General Department of Taxation).

VTCA mở lớp BD nghiệp vụ thuế chuyên sâu, ôn thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại Hà Nội ngày 20/10/2014 và Tp Hồ Chí Minh ngày 3/11/2014

Để giúp các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ dự kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dự kiến tổ chức vào tháng 12/2014 và các cá nhân đang làm công tác kế toán, tài chính, thuế tại các tổ chức sản xuất kinh doanh, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyên sâu về hệ thống chính sách thuế, cập nhật những quy định mới cũng như về biểu mẫu kê khai nộp thuế, hoàn thuế,

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2014

Ngày 10/9/2014, Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ (HNDV) làm thủ tục về thuế năm 2014 Tổng Cục Thuế đã ban hành thông báo số 01/TB-HĐT về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ HNDV làm thủ tục về thuế

VTCA mở lớp hướng dẫn rà soát kê khai thuế, thực hiện điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế trước khi thanh tra, kiểm tra tại Hà Nội ngày 13/92014 và Hồ Chí Minh ngày 18/9/2014

VTCA mở lớp hướng dẫn rà soát kê khai thuế, thực hiện điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế trước khi thanh tra, kiểm tra tại Hà Nội ngày 13/92014 và Hồ Chí Minh ngày 18/9/2014

VTCA tổ chức lớp cập nhật điểm mới nhất về thuế GTGT, HĐCT và thuế TNDN áp dụng từ năm 2014 tại Quận Nam Từ Liêm ngày 28/8/2014

VTCA tổ chức lớp cập nhật điểm mới nhất về thuế GTGT, HĐCT và thuế TNDN áp dụng từ năm 2014 nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm nắm bắt đầy đủ các quy định mới, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, đồng thời tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế

VTCA phối hợp với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tổ chức lớp cập nhật các chính sách thuế TNDN mới áp dụng từ năm 2014

Ngày 01/8/2014, Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã gửi công văn số 72/HTVT-VP thông báo Hội tư vấn thuế Việt Nam phối hợp với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tổ chức lớp cập nhật các chính sách thuế TNDN mới áp dụng từ năm 2014.
Thành viên

Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam - Vietnam Tax Consultants' Association

Địa chỉ: Phòng 909 và 910, Tầng 9, Tòa nhà Tổng Cục Thuế, 123 Lò Đúc, P. Đống Mác, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 3972.6442 - Fax: (+84-24) 3971.2201 
Email:
Hoituvanthuevietnam@gmail.com Hoặc 
Hoituvanthue@yahoo.com

Thiết kế web: CTG