Đăng ký hội viên Đăng nhập Facebook VTCA

 

Danh mục
Đối tác

Liên kết
Bộ đếm truy cập

VB Thuế GTGT


Luật thuế giá trị gia tăng đã hệ thống hoá và hợp nhất các luật số 13/2008/QH12, luật số 31/2013/QH13 và luật số 71/2014/QH13

Luật thuế giá trị gia tăng đã hệ thống hoá và hợp nhất các luật số 13/2008/QH12, luật số 31/2013/QH13 và luật số 71/2014/QH13

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Hệ thống hóa và hợp nhất

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Hệ thống hóa và hợp nhất các Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 01/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015
Thành viên

Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam - Vietnam Tax Consultants' Association

Địa chỉ: Phòng 909 và 910, Tầng 9, Tòa nhà Tổng Cục Thuế, 123 Lò Đúc, P. Đống Mác, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 3972.6442 - Fax: (+84-24) 3971.2201 
Email:
Hoituvanthuevietnam@gmail.com Hoặc 
Hoituvanthue@yahoo.com

Thiết kế web: CTG