Đăng ký hội viên Đăng nhập Facebook VTCA

 

Danh mục
Đối tác

Liên kết
Bộ đếm truy cập

VB Thuế TNCN


Luật thuế TNCN đã hệ thống hóa

Luật thuế thu nhập cá nhân hệ thống hóa, hợp nhất các luật số 04/2007/QH12, luật số 26/2012/QH13 và luật số 71/2014/QH13

Nghị định thuế TNCN Hợp nhất và hệ thống hoá

NGHỊ ĐỊNH Hợp nhất và hệ thống hoá nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 Quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

Thông tư thuế TNCN đã Hệ thống hóa, hợp nhất

Thông tư Hệ thống hóa, hợp nhất các Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015
Thành viên

Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam - Vietnam Tax Consultants' Association

Địa chỉ: Phòng 909 và 910, Tầng 9, Tòa nhà Tổng Cục Thuế, 123 Lò Đúc, P. Đống Mác, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 3972.6442 - Fax: (+84-24) 3971.2201 
Email:
Hoituvanthuevietnam@gmail.com Hoặc 
Hoituvanthue@yahoo.com

Thiết kế web: CTG