Đăng ký hội viên Đăng nhập Facebook VTCA

 

Danh mục
Đối tác

Liên kết
Bộ đếm truy cập

VB pháp quy hệ thống hóa


Luật thuế giá trị gia tăng đã hệ thống hoá và hợp nhất các luật số 13/2008/QH12, luật số 31/2013/QH13 và luật số 71/2014/QH13

Luật thuế giá trị gia tăng đã hệ thống hoá và hợp nhất các luật số 13/2008/QH12, luật số 31/2013/QH13 và luật số 71/2014/QH13

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã hệ thống hoá, hợp nhất các luật số 14/2008/QH12, Luật số 32/2013/QH13 và Luật số 71/2014/QH13

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã hệ thống hoá, hợp nhất các luật số 14/2008/QH12, Luật số 32/2013/QH13 và Luật số 71/2014/QH13

Luật thuế TNCN đã hệ thống hóa

Luật thuế thu nhập cá nhân hệ thống hóa, hợp nhất các luật số 04/2007/QH12, luật số 26/2012/QH13 và luật số 71/2014/QH13

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định đã hợp nhất và hệ thống hóa Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 với các Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị định đã hợp nhất và hệ thống hóa Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 với các Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015

Nghị định thuế TNCN Hợp nhất và hệ thống hoá

NGHỊ ĐỊNH Hợp nhất và hệ thống hoá nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 Quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

Chế độ quản lý và sử dụng hóa đơn chứng từ trong lĩnh vực thuế

Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả Chế độ quản lý và sử dụng hóa đơn chứng từ trong lĩnh vực thuế gồm: Thông tư Hướng dẫn quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã hệ thống hóa, hợp nhất các Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 29/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Hệ thống hóa và hợp nhất

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Hệ thống hóa và hợp nhất các Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 01/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

Hệ thống hoá, hợp nhất các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Hệ thống hoá, hợp nhất các Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư thuế TNCN đã Hệ thống hóa, hợp nhất

Thông tư Hệ thống hóa, hợp nhất các Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015
Thành viên

Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam - Vietnam Tax Consultants' Association

Địa chỉ: Phòng 909 và 910, Tầng 9, Tòa nhà Tổng Cục Thuế, 123 Lò Đúc, P. Đống Mác, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 3972.6442 - Fax: (+84-24) 3971.2201 
Email:
Hoituvanthuevietnam@gmail.com Hoặc 
Hoituvanthue@yahoo.com

Thiết kế web: CTG