Số văn bản:
15074/BTC-TCT
Trích yếu:Về việc lập hóa đơn
Ngày ban hành:
24/10/2016
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ