Các Ban

05/27/2013 06:05:51 PM
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội, Hội có 5 Ban chuyên môn:


- Ban Hội viên:
Trưởng ban: Ông Nguyễn Đình Cư
Phó ban: Ông Hoàng Văn Mô
Thành Viên: Nguyễn Đức Nghĩa

- Ban nghiệp vụ - kiểm tra:
Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Cúc
Phó ban: Ông Đỗ Mạnh Cường
Thành viên: Ông Hoàng Khôi và Ông Nguyễn Văn Được

 

- Ban kiểm tra
Trưởng ban: Bà Vũ Thị Thu Hương
Thành viên: Bà Nguyễn Hương Giang và Ông Bùi Ngọc Tuấn

 

- Ban Đào tạo:
Trưởng ban: Bà Đinh Thị Quỳnh Vân
Phó ban: Ông Nguyễn Minh Trí
Thành viên: Ông Lê Khánh Lâm và Ông Nghiêm Quang Cường

- Ban Quan hệ đối ngoại: 
Trưởng ban: Bà Hà Thị Thu Thanh
Phó ban: Ông Nguyễn Văn Nam
Thành viên: Ông Trần Ngọc Mai