Cục Thuế Yên Bái: 4 tháng, thu ngân sách đạt 32% dự toán
05/15/2018 10:10:53 AMÔng Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái cho biết, tính đến hết tháng 4, đơn vị thu ngân sách đạt 655,9 tỷ đồng, bằng 32% dự toán tỉnh giao, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017.

 

cục thuế yên bái
Ông Nông Xuan Hùng (đứng) báo cáo tình hình công tác thu ngân sách 4 tháng đầu năm trên địa bàn với lãnh đạo UBND tỉnh. Ảnh: Đức Thủy

 

Theo Cục trưởng Nông Xuân Hùng, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị liên quan trong việc hỗ trợ cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách được giao giúp đơn vị hoàn thành kế hoạch thu ngân sách đề ra từ đầu năm.

Để nâng cao chất lượng nguồn thu, ông Hùng cho biết, thời gian tới Cục Thuế Yên Bái tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; chủ động phân tích các nguồn thu, đánh giá khả năng thu của từng nguồn thu, các yếu tố ảnh hưởng để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp, kế hoạch khai thác các nguồn thu bù đắp các khoản hụt thu.

Đồng thời, cơ quan thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch Tổng cục Thuế và UBND tỉnh giao; tăng cường công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, rà soát phân loại các khoản nợ thuế, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ỳ nợ thuế nhằm thu đúng thu đủ các khoản nợ thuế vào ngân sách.

 


Theo Thời báo Tài chính