Đồng Nai: Tăng thu hàng trăm tỷ đồng sau thanh, kiểm tra thuế
08/01/2018 09:03:46 AMNhờ làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra thuế, nên Cục Thuế Đồng Nai đã thực hiện truy thu, truy hoàn và phạt hàng trăm tỷ đồng. Bình quân mỗi một cuộc thanh tra đã truy thu và xử phạt trên 3 tỷ đồng.

cục thuế đồng nai
Bộ phận "một cửa" Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh: NM.

 

Theo báo cáo của Cục Thuế Đồng Nai, 6 tháng đầu năm 2018, cơ quan này đã ra quyết định xử lý và kết luận thanh tra là 44 doanh nghiệp (bao gồm cả các cuộc thanh tra dở dang 2017 chuyển qua). Qua đó, cơ quan thuế đã truy thu và thu hồi hoàn thuế 113,8 tỷ đồng, phạt 33,7 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 1.102 tỷ đồng, giảm khấu trừ 56 triệu đồng. Bình quân đã truy thu, xử phạt 3,3 tỷ đồng/cuộc thanh tra.

Riêng tại Văn phòng cục thuế, 6 tháng đầu năm 2018 các phòng thanh tra đã thực hiện được 31 cuộc, truy thu 112,7 tỷ đồng, phạt 33,2 tỷ đồng, giảm lỗ 1.102,2 tỷ đồng. Bình quân truy thu và xử phạt 4,7 tỷ đồng/cuộc thanh tra.

Về công tác kiểm tra, báo cáo cho thấy, qua công tác kiểm tra cơ quan thuế đã truy thu, ấn định và thu hồi hoàn thuế 33,6 tỷ đồng, phạt 14,5 tỷ đồng, giảm lỗ 168 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1.4 tỷ đồng, không cho hoàn 0,58 tỷ đồng. Bình quân đã truy thu xử phạt 73,8 triệu đồng/cuộc kiểm tra.

Nếu chỉ tính riêng số thuế truy thu và xử phạt qua kiểm tra thuộc Văn phòng cục thuế thực hiện, thì từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 75 cuộc, truy thu 15,2 tỷ đồng, phạt 7 tỷ đồng, giảm khấu trừ 46,9 triệu đồng... Bình quân truy thu và xử phạt 298 triệu đồng/cuộc kiểm tra.

Cục Thuế Đồng Nai cho biết, từ nay đến cuối năm 2018, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, thực hiện giám sát 100% hồ sơ thuế do người nộp thuế gửi đến để kip thời yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung các hồ sơ khai sai, khai thiếu nghĩa vụ thuế nhằm hạn chế tối đa việc chiếm dụng thuế và thất thu ngân sách nhà nước.

Cục thuế tiếp tục duy trì hai tổ kiểm tra hồ sơ khai thuế đối với các lĩnh vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh vãng lai trên địa bàn… để đảm bảo quản lý chặt chẽ việc kê khai của các doanh nghiệp, cũng như các nguồn thu phát sinh./.

 


Theo Thời báo Tài chính