Phú Thọ thu ngân sách 6 tháng ước đạt 50,1% dự toán
06/13/2018 08:55:11 AMTheo ông Nguyễn Huy Hồng – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, tổng thu ngân sách do ngành Thuế Phú Thọ thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2.908 tỷ đồng, bằng 50,1% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, tăng 11,8% (so với cùng kỳ năm trước).

phú thọ
Công ty xăng dầu Phú Thọ là một trong số các doanh nghiệp có số nộp NSNN 6 tháng đầu năm 2018 đạt khá.

 

Cũng theo ông Hồng, có 13/15 chỉ tiêu thu ước thực hiện đạt từ 50% dự toán pháp lệnh trở lên; trong đó, một số chỉ tiêu thu ước đạt cao, gồm: Thu  thuế thu nhập cá nhân ước đạt 60%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 75%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 73,9%... 10/15 chỉ tiêu thu ước thực hiện 6 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của Cục Thuế Phú Thọ, trong 6 tháng đầu năm 2018, một số doanh nghiệp có số ước nộp NSNN khá là: Công ty Hải Linh ước nộp 410 tỷ đồng, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ ước nộp 250 tỷ đồng, Công ty Xăng dầu Phú Thọ ước nộp 170 tỷ đồng, Tổng công ty Giấy Việt Nam ước nộp 40 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 ước nộp 25 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao ước nộp 20 tỷ đồng, Công ty Cổ phần CMC ước nộp 30 tỷ đồng, Công ty Cổ  phần gạch men TASA ước nộp 30 tỷ đồng...

Ông Nguyễn Huy Hồng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm thể hiện sự quyết tâm cao của toàn ngành Thuế tỉnh Phú Thọ và người nộp thuế trong công tác thu, nộp NSNN. Cục thuế ghi nhận và đánh giá cao người nộp thuế đã nỗ lực vượt khó khăn và luôn đồng hành cùng cơ quan quản lý thuế trong công tác thu NSNN trong thời gian qua. 

 


Theo Thời báo Tài chính