banner vtca

Bản tin thuế tuần


Đảm bảo nguồn thu, phát triển thị trường bền vững

17/5/2022
Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế cho rằng, chính sách thuế đối với bất động sản chính là sự điều tiết, giám sát của Nhà nước với thị trường này. Chính sách phù hợp có tác động thúc đẩy, kích thích thị trường tăng trưởng, ngược lại sẽ trở thành một trong những yếu tố kìm hãm.

Đảm bảo nguồn thu, phát triển thị trường bền vững

17/5/2022
Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế cho rằng, chính sách thuế đối với bất động sản chính là sự điều tiết, giám sát của Nhà nước với thị trường này. Chính sách phù hợp có tác động thúc đẩy, kích thích thị trường tăng trưởng, ngược lại sẽ trở thành một trong những yếu tố kìm hãm.
Hide details for [<div class='ttnews'>
[Replication or Save Conflict]

Bản tin thuế tuần 03 tháng 04 năm 2021

20/4/2021
Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới Quý bạn đọc bản tin thuế tuần 03 tháng 04 năm 2021

Bản tin thuế tuần 02 tháng 04 năm 2021

9/4/2021
Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới Quý bạn đọc bản tin thuế tuần 02 tháng 04 năm 2021

Bản tin thuế tuần 01 tháng 04 năm 2021

5/4/2021
Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới Quý bạn đọc bản tin thuế tuần 01 tháng 04 năm 2021

Bản tin thuế tuần 04 tháng 03 năm 2021

26/3/2021
Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới Quý bạn đọc bản tin thuế tuần 04 tháng 03 năm 2021

Bản tin thuế tuần 03 tháng 03 năm 2021

18/3/2021
Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới Quý bạn đọc bản tin thuế tuần 03 tháng 03 năm 2021

Bản tin thuế tuần 02 tháng 03 năm 2021

12/3/2021
Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới Quý bạn đọc bản tin thuế tuần 02 tháng 03 năm 2021

Bản tin thuế số 01 tháng 03 năm 2021

5/3/2021
Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới Quý bạn đọc bản tin thuế số 01 tháng 03 năm 2021

Bản tin thuế tuần 4 tháng 2 năm 2021

26/2/2021
Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới Quý bạn đọc bản tin thuế tuần 4 tháng 2 năm 2021

Bản tin thuế số 04 tháng 01 năm 2021

29/1/2021
Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới Quý bạn đọc bản tin thuế số 04 tháng 01 năm 2021

Bản tin thuế số 03 tháng 01 năm 2021

22/1/2021
Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới Quý bạn đọc bản tin thuế số 03 tháng 01 năm 2021

Bản tin thuế số 02 tháng 01 năm 2021

18/1/2021
Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới Quý bạn đọc bản tin thuế số 02 tháng 01 năm 2021

Bản tin thuế số 01 tháng 01 năm 2021

8/1/2021
Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới Quý bạn đọc bản tin thuế số 01 tháng 01 năm 2021

Bản tin thuế số 03 tháng 12 năm 2020

8/1/2021
Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới Quý bạn đọc bản tin thuế số 03 tháng 12 năm 2020

Bản tin thuế số 02 tháng 12 năm 2020

5/1/2021
Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới Quý bạn đọc bản tin thuế số 02 tháng 12 năm 2020